zakluky_2.jpg

Zákľuky cez Čierny Balog a Sihlu

Náročnosť: Ťažká
Vzdialeniosť v km: 59
Výškové metre : 1160
Trasy z : Brezno
Varianty trasy: Áno
Gpx na stiahnutie: Nie

Trasa vedie z námestia Brezna modrou značkou 2569 po hlavnej ceste v smere Čierny Balog - Hriňová, miernym stúpaním prídeme na vrchol miestnej časti Vrchodolinka, tu pokračujeme ďalej po hlavnej ceste miernym klesaním, kde po pravej ruke uvidíme začiatok obce Čierny Balog, prejdeme rovinkou po pravej ruke minieme odbočku na lyžiarske stredisko a na najblišej odbočke pôjdeme vľavo do centra obc

e Čierny Balog po modrej 2569. Opäť pokračujeme stále rovno po asfaltovej ceste smerom na miestnu časť Doobroč, kde na druhej križovatke za kostolom odbočíme vpravo a pokračujeme modrou 2569 do doliny Páleničné asfaltovou cestou takmer na vrchol doliny, ktorá ústí v mieste zvanom Kysuca - Uhliarka.

 

zakluky 1

 

Tu pokračujeme vpravo po modrej 2569 lúkami so pravidelným klesaním a stúpaním cez Sedmák (1009 m n.m.) až po hlavnú cestu. Na križovatke odbočíme vľavo dole smerom na Hriňovú. Hlavnou cestou klesáme po prvú križovatku, kde odbočíme vpravo do obce Sihla, v centre dediny si dobijeme baterky aj telá v Pohostinstve.

 

zakluky 4

 

Po dobití (1-2 hod.) sa trochu vrátime hlavnou cestou, vyšlapeme na križovatku, kde odbočíme vľavo smerom do Brezna a miernym stúpaním po hlavnej ceste pokračujeme 2,8 km k sedlu Tltý Javor. Tu odbočíme vľavo a napojíme sa na modrú cyklotrasu 2569, ktorá nás lesom a lúkami prevedie cez Obrubovanec (1020 m n.m.), na Zákľuky (1012 m n.m.), a stále pokračujeme modrou 2569 k rázcestiu Danková, tu máme možnosť pokračovať dole dolinou modoru 2569 do Čierneho Balogu, následne sa napojiť na zelenú 5571 a stále rovno po ceste dedinou prejsť k hlavnej ceste, kde na križovatke odbočíme vľavo smerom do Brezna a vraciame sa opäť cez Vrchdolinku.

 

zakluky 5

 

Druhá možnosť je v Dankovej odbočiť vľavo a po žltej 8584 sa napojiť o dolinu ďalej pri tajchu Hronček na červenú trasu 013 a Kamenistou dolinou pokračovať do obce Hronec. V bode Sv. Ján môžeme odbočiť vpravo a prejsť zelenou trasou 5571 do Čierneho Balogu na Nový Krám a opäť sa napojiť na hlavnú cestu v smere do Brezna.
Iná možnosť je pokračovať vľavo po zelenej 5571 do dediny Hronec až k námestiu, ďalej po hlavne ceste pokračovať k železničnému priecestiu a následne odbočiť vpravo do mierne strmého kopčeka prejsť do obce Valaská, stále pokračujeme rovno tiahlou zákrutou klesáme o žel. priecestiu, prejdeme cez most, odbočíme vpravo po hlavnej ceste do Brezna.
Pre extra náročných cyklistov zvolíme v časti za Hrončokom v bode Endreska odbočku vľavo na zelenú trasu 5551 smer Štomp a šlapeme o dolinu ďalej. Po dosiahnutí vrcholu Na Štompe, zvolimé odbočku vpravo po modrej 2572 prídeme k bodu Štomp lúka.
Tu môžeme obočiť vpravo a po žltej 8637 prejsť cez alebo popod Hájny grúň do obce Hronec.
Ak odbočíme vľavo pokračujeme modrou 2572 a prejdeme o dolinu ďalej do obce Osrblie. Hneď v úvode si môžeme pochutnať na domácom pive v hoteli Zerrenpach pri biatlonovom areáli.

 

zakluky 6

Variant trasy

V Dankovej je možné odbočiť vľavo a po žltej 8584 sa napojiť o dolinu ďalej pri tajchu Hronček na červenú trasu 013 a Kamenistou dolinou pokračovať do obce Hronec. V bode Sv. Ján môžeme odbočiť vpravo a prejsť zelenou trasou 5571 do Čierneho Balogu na Nový Krám a opäť sa napojiť na hlavnú cestu v smere do Brezna.
Iná možnosť je pokračovať vľavo po zelenej 5571 do dediny Hronec až k námestiu, ďalej po hlavne ceste pokračovať k železničnému priecestiu a následne odbočiť vpravo do mierne strmého kopčeka prejsť do obce Valaská, stále pokračujeme rovno tiahlou zákrutou klesáme o žel. priecestiu, prejdeme cez most, odbočíme vpravo po hlavnej ceste do Brezna.

 

 

Pre extra náročných cyklistov zvolíme v časti za Hrončokom v bode Endreska odbočku vľavo na zelenú trasu 5551 smer Štomp a šlapeme o dolinu ďalej. Po dosiahnutí vrcholu Na Štompe, zvolimé odbočku vpravo po modrej 2572 prídeme k bodu Štomp lúka. 
Tu môžeme obočiť vpravo a po žltej 8637 prejsť cez alebo popod Hájny grúň do obce Hronec.
Ak odbočíme vľavo pokračujeme modrou 2572 a prejdeme o dolinu ďalej do obce Osrblie. Hneď v úvode si môžeme pochutnať na domácom pive v hoteli Zerrenpach pri biatlonovom areáli.

Vzdialeniosť v km: 59     Výškové metre : 1160