Používaním stránok prevádzkovaných horehronie.sk  súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 

Podmienky prevádzky cyklodrezín

Podmienky a Povinné bezpečnostné inštrukcie riadenia cyklodreziny

Používanie dreziny, jazda v drezine a akákoľvek manipulácia s drezinou je na vlastnú zodpovednosť. Rýchlosť jazdy je potrebné VŽDY udržiavať takú, aby bolo možné bezpečne zastaviť pred akoukoľvek prekážkou - nezabudnite že oceľové kolesá sa pomerne ľahko začnú šmýkať po oceľovej koľajnici (predovšetkým za vlhka) a v šmyku sa výrazne predlžuje brzdná dráha! Za prípadnú zrážku je zodpovedný vždy vodič idúci zozadu.

Dbajte, prosím, predovšetkým na bezpečnosť detí, nevstupujte pred idúcu drezinu, nenaskakujte ani nevyskakujte za jazdy, ani sa nepohybujte počas jazdy po drezine. Deti mladšie do 15 rokov môžu jazdiť na koľajovom bicykli iba v sprievode dospelej osoby. Je zakázané viesť cyklodreziny pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a liečiva. Na železničných priecestiach má síce železničné vozidlo prednosť pred cestnými vozidlami - uvedomte si však svoju zraniteľnosť a VŽDY prechádzajte cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou.

Koniec úseku trate určeného pre prevádzku drezín je označený bežnou dopravnou značkou STOP s dodatkovou tabuľkou: TU OTOČTE DREZINU. Nikdy nepokračujte v jazde za túto značku -

v úseku za značkou premávajú bežné vlaky Čiernohronskej železnice a stretnutie s nimi by bolo pre Vás životu nebezpečné! Na takto označenom mieste si drezinu musíte na koľajnici otočiť v opačnom smere jazdy.

Rovnako VŽDY dodržiavajte dohodnuté časy smeru jazdy - stretnutie drezín idúcich proti sebe opačným smerom je pre Vás tiež veľmi nebezpečné. Vinu i zodpovednosť za spôsobenú škodu nesie vždy ten, kto porušil pravidlá. 

 

ČERVENÁ TRASA HRONEC – ŠÁNSKE – ČIERNY BALOG A SPÄŤ:

Drezina v smere Hronec – Šánske – Čierny Balog má povolený prejazd výhradne v dopoludňajších hodinách od 9:00 do 12:00 hod. v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnici uvedených nižšie.

Drezina v smere Čierny Balog - Šánske – Hronec má povolený prejazd výhradne v odpoludňajších hodinách od 12:00 do 17:00 hod. v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnici uvedených nižšie.

 

MODRÁ TRASA ČIERNY BALOG - DOBROČ A SPÄŤ:

Drezina v smere hore: Čierny Balog - Dobroč má povolený prejazd výhradne v párnych hodinách od 10:00 do 14:00 hod. v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnici uvedených nižšie.

Drezina v smere dole: Dobroč - Čierny Balog má povolený prejazd výhradne

v nepárnych hodinách od 11:00 do 15:00 hod. v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnici uvedených nižšie.

 

Počas hlavnej sezóny od 1. 7. - 1. 9.  a každú sobotu v dňoch: 29.05., 05.6., 12.6, 19.6. a 26.06.2021 je povolená prevádzka cyklodrezín na trati len v úseku HRONEC – ŠÁNSKE !!!

  

Nezabudnite, prosím, že ste zodpovední pri opustení drezín na vedľajšej koľaji na Dobroči, Šánskom, Svätom Jáne alebo kdekoľvek inde VŽDY drezinu bezpečne uzamknúť retiazkou o koľajnicu tak, aby nemohla byť použitá nepovolanou osobou! Súčasne, prosím, vždy myslite i na možnosť predídenia alebo obídenia inou drezinou, idúcou za Vami.

Uvedené poučenie je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy a podmienky vrátane dohodnutého úseku, času a smeru jazdy vodič preberajúci drezinu porozumel a má povinnosť vždy dodržiavať.

 

VLAKOVÁ SEZÓNA ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE

V máji od 8. do 28. 5. budú vlaky premávať podľa pravidelného cestovného poriadku len počas víkendov do Vydrovskej doliny pri zakúpení min. 3 celých vstupeniek.

V júni od 29. 5. - 30. 6. budú vlaky premávať denne do Vydrovskej doliny pri zakúpení min. 3 celých vstupeniek a iba soboty na trasách Čierny Balog - Dobroč a Čierny Balog – Šánske.  

Počas hlavnej letnej sezóny od 1. 7. - 1. 9.  budú jazdiť vlaky denne na všetkých 3 trasách podľa pravidelného cestovného poriadku.

 

Povinné bezpečnostné inštrukcie na riadenie cyklodreziny:

 1. Počas státia dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 2 metre.
 2. Počas jazdy dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 20 metrov.
 3. Počas jazdy cyklodrezinou je prísne zakázané vystupovať z cyklodreziny alebo sa pohybovať na cyklodrezine, zároveň sú deti do 10 rokov povinné pripútať sa bezpečnostným pásom.
 4. Počas otáčania cyklodrezín dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi 20 metrov.
 5. V miestach povolených na parkovanie cyklodreziny, ste povinný zatiahnuť ručnú brzdu a cyklodrezinu zaistiť proti pohybu alebo odcudzeniu priloženou reťazou o koľajnicu a uzamknúť zámkou s príslušným kódom.
 6. Počas celej doby prenájmu cyklodreziny ste povinný dodržiavať pokyny personálu a dopravné značky umiestnené na trati.
 7. Na križovatkách a priechodoch má vždy prednosť motorové vozidlo.
 8. Cyklodrezina má povinnosť zastávať, rozhliadnuť sa a následne keď je križovatka voľná prejsť na druhú stranu

Systém otáčania cyklodreziny:

 1. Cyklodrezinu v pomalej rýchlosti pristavte na otáčacie zariadenie ďalej len ,,točňa“.
 2. Cyklodrezinu bez osôb zaparkujte na točnu a zabrzdite hlavnou brzdou.
 3. Točňu so zabrzdenou cyklodrezinou na koľajniciach otočte v požadovanom smere jazdy.
 4. Uistite sa že točňa s cyklodrezinou je nasmerovaná správne a koľajnice sú spojené.
 5. Odbrzdite prázdnu cyklodrezinu a odparkujte v smere jazdy na koľajnice.

REGIÓN HOREHRONIE
oblastná organizácia cestovného ruchu

Klaster Horehronie

združenie cestovného ruchu


Nám. gen. M.R. Štefánika 3
977 01 Brezno

Telefón: +421 911 633 119
E-mail: info@horehronie.sk

www.slovakia.travel

Aplikácia na GPX zadarmo

movingworld.de

Aplikácia na GPX zadarmo (Android)

GPX viewer

Copyright © 2018 Všetky práva vyhradené.