0
0
Brezno

Náročnosť: Ťažká
Vzdialeniosť v km: 46
Výškové metre : 1290
Trasy z : Brezno
Varianty trasy: Nie
Gpx na stiahnutie: Nie
mlynna_3.jpg

Popis trasy

Jedna z najkrajších a vyhliadkových trás vedie odľahlými lesmi popod hrebene najvyšších končiarov Nízkych Tatier, preto odporúčame túto trasu pre nebojácnych cyklistov a väčšie skupiny. Trasa vedie na čarovné miesto Hviezda vo výške 1000 m n.m. odkiaľ je za jasného počasia výhľad na celučké Horehronské podolie až ďaleké vrchy Slovenského rudohoria, tento pohľad vás iste chytí za srdce.

 

Trasa vedie z Brezna po hlavnej ceste 66 v smere Červená skala. Po 3 km v časti Brezno – Zadné Halny odbočíme vľavo smer Poprad a po hlavnej  ceste pokračujeme Vagnárskou dolinou (po ľavej ruke minieme MotoStop) stúpaním cez sedlo Pohansko, odkiaľ klesaním prídeme na hlavnú križovatku.

Tu odbočíme vpravo len 100 m po hlavnej ceste 77 smer Poprad, a hneď odbočíme vľavo na vedľajšiu cestu popri penzióne Mýtnik. Držíme sa vľavo a na najbližšom rázcestí sa napojíme na žltú cyklotrasu 8598, ktorá vedie Mlynnou dolinou s dlhým stúpaním 4 km a ďalej nespevnenou zvážnicou na vyhliadkový bod Hviezda, odkiaľ zvážnicou začíname klesať do doliny, ktorá ústí do rekreačnej oblasti Tále k penziónu Tále, kde pokračujeme ku hlavnej ceste 584. A pokračujeme na Krpáčovo alebo sa môžeme vrátiť do Brezna*

Na Krpáčovo  odbočíme na križovatke vpravo a hlavnou 584 pokračujeme 1 km k odbočke na hotel Partizán/Stupka. Odkiaľ miernym stúpaním po asfaltovej ceste prejdeme o 900 m ku hotelu Golf. Tu sa napojíme na zelenú cyklotrasu 5552, ktorá sa prelína s turistickým chodníkom ,,Partizánska cesta" značený červenou značkou a vedie nespevneným chodníkom so štrkovým povrchom 3,7 km k rázcestiu hotela Junior, k jazeru Krpáčovo.

Pozor od jazera sa musíme naspäť vrátiť k na rázcestie k hotelu Junior, alebo sa napojíme neznačenou lesnou cestičkou cez potok smerom doprava na žltú 8554 so štrkovým povrchom s miernym klesaním.

Po 800 metroch sa dostávame na rázcestie, kde môžeme odbočiť ku prameňu Sama Chalupku, ochutnať pramenitú vodu a vrátiť sa späť na cyklotrasu. Ďalej pokračujeme dolinou Hnusné po žltej 8554 k rázcestiu Hrádok.

Pozor tu odbočíme vpravo a pokračujeme po zelenej cyklotrase 5552 k rázcestiu Richtárovo – chata a o pokračujeme rovno 400 m ku križovatke, kde odbočíme zo značenej cyklotrasy vpravo a pokračujeme 4  km dole dolinou Hnusné popri tajchoch do časti Bruchačka, kde pokračujeme vľavo dole smerom do Podbrezovej. Tu vyjdeme pod kostolom na križovatke pri Železiarňach Podbrezová a odbočením vľavo na napojíme na hlavnú cestu 66 priamo do Brezna.

Varianty trasy

* Ak nechceme pokračovať na krpáčovo odbočíme vľavo pokračujeme 2,4 klesaním po hlavnej do obce Bystrá, modrou cyklotrasou 2554, na kruhovom objazde použijeme prvý výjazd a prechádzame obcou Bystrá ku veľkému parkovisku po ľavej ruke, odbočíme ku Bystrianskej jaskyni, prejdeme cez mostík na druhú stranu držíme sa vpravo smer jaskyňa, kde prídeme na rázcestie Bystrinka, odbočíme vľavo po modrej cyklotrase pokračujeme prudko hore horským chodníkom k rázcestiu Suchá dolina ( alebo pokračujeme po hlavnej ceste cez Valaskú di Brezna )

Tu odbočíme vľavo, pokračujeme modrou cyklotrasou 2554, k rázcestiu Lazná, kde odbočíme vpravo dole do doliny Lazná a prejdeme popri poľnohospodárskom družstve na rázcestie pri nemocnici. Pokračujeme vľavo po asfaltovej ceste ponad nemocnicu, popri Kauflande dole na svetelnú križovatku, kde odbočíme vľavo smer Brezno centrum.

Mapa

Vzdialeniosť v km: 46     Výškové metre : 1290